Nejste s něčím spokojeni?

Oceníme jakýkoliv podnět, který pomůže zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb. Na základě toho vznikl reklamační řád, který upravuje pravidla pro podání reklamace, stížnosti nebo podnětu (dále jen „Reklamace“) vůči nám (Svěřenská správa s.r.o. - House of Trust) anebo vůči našim Affiliate partnerům spolupracujících na distribuci našich služeb svěřenských fondů.

Kdy Reklamaci podat?

Reklamaci podávejte v případě, kdy z nějakého důvodu naše služby nesplnily Vaše očekávání. Stejně tak je možné podat Reklamaci v případě, kdy vidíte prostor ke zlepšení našich služeb.

Jakým způsobem Reklamaci doručit?

Co uvést pro rychlé vyřízení?

 • Vaše identifikační údaje - tedy jméno, příjmení, rodné číslo (případně datum narození), adresu.
 • Identifikaci služby - číslo faktury, variabilní symbol nebo číslo smlouvy.
 • Popis Reklamace - je potřeba popsat důvod Reklamace, co je předmětem Reklamace, kdy k události došlo, jakého produktu nebo služby se Reklamace týká. Pokud je reklamována výše fakturované částky, prosíme, doložte faktury a jiné doklady, které mohou rychlé vyřízení podpořit.
 • Vyřízení Reklamace – kdy a jak?

  Reklamaci vyřizujeme bezodkladně, ve lhůtě 15 pracovních dní. V případě doplnění podkladů se tato doba do lhůty 15 dní nezapočítává. Ve složitějších případech Reklamace Vás budeme do 15 dní informovat o předpokládaném vyřízení (zejména v souvislosti s Reklamacemi subdodavatelských profesí je lhůta závislá na součinnosti třetích stran). Odpověď na Vaši Reklamaci obdržíte stejným způsobem, kterým jste nám ji doručili, pokud nebylo dohodnuto jinak.

  Book Cover

  100 stran
  praktických rad, tipů a našich zkušeností.

  Stáhnout Newsletter