Kdo jsme

Tento specializovaný web na svěřenské fondy provozuje společnost Multi family Office.

Praha

Jsme přední trustová společnost a poskytujeme komplexní služby související se zakládáním a správou svěřenských fondů. Na trhu působíme od roku 2014, tedy počátku tohoto oboru v ČR.

Vybudovali jsme si výlučné postavení na trhu svěřenských fondů a získali jsme vynikající pověst díky znalostem, diskrétnímu přístupu a inovativnímu postoji. Stali jsme se zosobněním moderní firmy, která odkazuje na tradici trustových společností v zahraniční, inspiruje se tamním know-how a zároveň přichází s trendy, jež odpovídají současným potřebám klientů a globální ekonomiky.

„Naše společnost byla řadou specialistů (účetní, advokáti, finanční poradci) označena za preferovaného dodavatele služeb svěřenských fondů.“

Naše služby

 • Svěřenský fond na klíč
 • Odborné konzultace
 • Plánování efektivní struktury
 • Příprava právní dokumentace
 • Založení svěřenského fondu
 • Profesionální správa
 • Institucionální dohled
 • Finanční služby
 • Účetní služby a daňové poradenství
 • Vypracování odborného posudku
 • Úschova dokumentů
 • Vzdělání

Co nás vystihuje?

Jsme
nezávislí

Jsme soukromá společnost a nepatříme do žádné finanční nebo právnické skupiny. Zaměřujeme se pouze na trusty, což nevytváří žádné střety zájmů.

Jednáme
transparentně

Máme jednoduchou a transparentní vlastnickou strukturu. Vlastníci jsou i ve výkonných funkcích společnosti a od samotného založení se s nadšením aktivně podílí na jejím rozvoji.

Neseme
odpovědnost

Klíčový je pro nás český trh. Nemůžeme si proto dovolit ohrozit integritu a kontinuitu obchodních vztahů. Za každé rozhodnutí neseme plnou odpovědnost.

Ctíme
důvěru

Důvěru vnímáme jako výsledek našeho přístupu. Je to nejcennější aktivum, o které musíme neustále pečovat a bez něhož by naše společnost neexistovala.

Naše přidaná hodnota

Specializujeme se výlučně na svěřenské fondy a správu cizího majetku. Máme přesah do souvisejících oborů, což našim klientům přináší významnou přidanou hodnotu. Vytvořili jsme tým českých a zahraničních trustových specialistů, právníků a externích znalců i odborníků, kteří disponují mimořádnými dovednostmi. Využíváme jejich zkušenosti k tomu, abychom v Česku poskytovali služby svěřenských fondů s nezaměnitelným rukopisem.

Proč s námi spolupracovat?

Náš příběh

2013 – Začínáme

Pavel Kolář a Ing. Peter Kováčik se poprvé setkávají v hotelu Beseda Prague nad nově se rodícím institutem svěřenské fondy. Fascinováni historií i velikostí trustového průmyslu v zahraničí se rozhodnou chopit příležitosti v Česku a zúročit své patnáctileté zkušenosti z finančních služeb. V tento den společně zaseli semínko budoucího lídra v oboru, společnosti Svěřenská správa.

2014 – Připravujeme se a hledáme strategického partnera

Čteme stovky zahraničních článků, publikací a navštěvujeme weby, které provozují společnosti působící v trustvém průmyslu po celém světě. Už je nám jasné, že pokud chceme v tomto oboru působit, tak musíme získat silný právní back-office, který jsme v České republice bohužel nenašli. Po dlouhém hledání jej nalézáme ve Spojením království u londýnské právní kanceláři Seddons.

2015 – Zakládáme společnost Svěřenská správa

Po vzoru zahraničních společností vytváříme kontury našeho obchodního modelu a spouštíme první webovou prezentaci našich služeb. S právníky z kanceláře Seddons několik měsíců pracujeme na prvních zakladatelských dokumentech a úspěšně transplantujeme jejich anglosaské zkušenosti s trusty do českého prostředí. V září je formálně založena společnost Svěřenská správa s.r.o. Začínáme poskytovat služby na institucionální úrovni.

2016 – Máme první klienty a pořádáme první Certifikační kurz

Téma svěřenských fondů v České republice roste a kontaktují nás první zákazníci. Zjišťujeme, že pokud chceme spolupracovat s kvalifikovanými správci fondů, tak je musíme sami vzdělat. Proto pořádáme první certifikační kurz pro odborníky působící v oboru svěřenských fondů, který začnou navštěvovat v průběhu roku desítky lidí.

2017 – Pořádáme I. ročník mezinárodní konference

Každý měsíc roste počet zákaznických případů i komunita absolventů Certifikačního kurzu, kteří čím dál víc využívají naše firemní know-how, metodiku i pracovníky v trustovém průmyslu. I přes dynamický růst oboru stále cítíme určitou absenci zahraničního know-how a proto pořádáme v Praze první mezinárodní konferenci Trust & Wealth Management, kde vystupují autority oboru z Velké Británie a Švýcarska.

2018 – Zakládáme Komoru svěřenských poradců a správců ČR

Počet zákaznických případů se zvyšuje exponenciální řadou a počet odborníků, kteří využívají naše zázemí dosáhl kritické velikosti. Aby se společnost mohla dále soustředit na precizní poskytování zákaznických služeb, rozhodli jsme se všechny aktivity, které souvisí s podporou profesionálů trustového průmyslu, převést do samostatné právní entity. Zakládáme neziskovou organizaci, Komoru svěřenských poradců a správců, z.s. (KSPS ČR), která se stává největší organizací na podporu pracovníků v trustovém oboru v Česku. Pro KSPS ČR, pořádáme velmi úspěšný II. ročník konference Trust & Wealth Management za účasti řečníku z Lichtenštejnska a Švýcarska.

2019 – Otevíráme první House of Trust v České republice

Po 5 letech, kdy jsme velmi senzitivně vnímali potřeby našich klientů a vedli rozhovory se zahraničními leadery v oboru, otevíráme v České republice první House of Trust. Díky tomu můžeme poskytovat mnohem širší a komplexnější služby zaměřené na svěřenské fondy. Tento krok je logickým vyústěním zvyšující se poptávky po komplexním přístupu. Znovu potvrzujeme pozici leadera oboru v Česku.

Strom s plody

logo - symbol stromu s plody

Nadčasový symbol bohatství, péče a úrody

Ornamentální strom s plody provází naši společnost od samotného počátku. Hledali jsme výstižný symbol, jenž bude plně reprezentovat naše hodnoty a firemní filozofii. Úrodný strom s plody je ideálním znakem. I přes moderní trendy, které v oblasti trustů sledujeme, totiž odkazuje na náš tradiční přístup. Držíme se myšlenky, že pouze dlouhodobá, systematická a precizní péče přináší plody, z nichž se mohou těšit celé další generace. Dnes mají plody stromu symboliku nejen hojnosti, ale také všech našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů, kteří se stali součástí naší firemní rodiny.

Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter