————   House of Trust   ————

Správa svěřenského fondu

V případě výběru správce je důležité najít zkušeného, nezávislého a kvalifikovaného odborníka, který vám pomůže spravovat váš svěřenský fond. Zjistěte, proč je společnost Svěřenská správa preferovaným profesionálním správcem.

Chci se poradit.

Výběr vhodného správce patří mezi vaše nejdůležitější rozhodnutí.

Jako zakladatel svěřenského fondu chcete mít jistotu, že správce bude pevně sledovat vámi nastavený směr nastavený v zakládacích dokumentech. Když je struktura svěřenského fondu jednoduchá, jsou i nároky na správce menší. Když je ale fond složitější (například různé druhy majetku vyžadující expertní správu, řízení investic apod.), funkce správce může být časově i psychicky náročná. Takovýto správce je spíše v roli manažera řízení vztahů, který musí mít patřičné kompetence a vybudovaný kvalifikovaný tým pro pokrytí všech potřeb fondu. Řešením je firemní správa vašeho svěřenského fondu.

„Se správou svěřenského fondu a zejména s jeho majetkovou podstatou je spojeno plnění desítek až stovek legislativních povinností.“

Co znamená firemní správa

Firemní správa fondu, v zahraniční známá jako Corporate Trust Services “CTS”, kombinuje výhody individuálního správce se zázemím a stabilitou společnosti Svěřenská správa.

Zatímco individuální správce působí a zajišťuje vše sám, firemní správa fondu je poskytována společností Svěřenská správa. Ta jako právnická osoba přebírá plnou odpovědnost za administrativní vedení agendy a řízení rizik, ale správu fondu uskutečňuje jmenovaný správce, který zastupuje fond svým vlastním jménem a jedná dle podmínek statutu pod dohledem naší společnosti. Z výhod této kombinace těží zakladatel i beneficienti - vyšší odbornost, větší stabilita, nastavené procesy, široká škála služeb.

Proč si zvolit firemní správu fondu

Úspěšný svěřenský fond vyžaduje víc než jen dobrý plán a strategii. Potřebuje také efektivní správu. Důležitá je také dostatečná flexibilita správy, aby se přizpůsobila změnám v potřebách beneficientů. Pokud chcete ošetřit všechny možné situace spojené se správou fondu, budete hledat k přátelům-správcům a rodinný příslušníkům-správcům vhodnou alternativu. Firemní správa je tou nejlepší volbou v případě, že požadujete odborné znalosti nebo nemáte nikoho, komu byste správu mohli svěřit. Firemní správa vám pomůže eliminovat i vztahové nebo emocionální napětí, které by mohlo negativně ovlivnit vztahy uvnitř rodiny nebo i mimo ni.

V případě menších svěřenských fondů nebo časově omezených jsou vhodní individuální správci. U větších svěřenských fondů, které jsou náročnější na odbornost, rozhodování o distribuci nebo mají mezigenerační charakter, je nejlepší volbou firemní správa.

“V závislosti na vašich konkrétních potřebách může být firemní správa společnosti Svěřenská správa zajišťována s jediným správcem nebo v postavení spolusprávce, nástupnického správce.”

Co odlišuje firemní správu fondu od jiných typů

Kontinuita

Firemní správa sebou přináší firemní vědomí. Proti jiným typům správy zajišťuje bezpečné zachování všech informací o rodinných poměrech, strategii svěřenského fondu, agendě a jejich rychlý přenos ze správce na správce. Fond tak není na osobě správce závislý a eliminuje se i riziko rozdílného přístupu k vedení agendy fondu nebo jejího předání v případě krizového odvolání správce. Díky tomu nejsou na zakladatele nebo beneficienty kladeny žádné nároky. Kontinuita správy a fungování fondu není ovlivněna pracovní neschopností nebo úmrtím správce.

Variabilita správce

Různá etapa života svěřenského fondu si žádá různé profily správců, kteří mají rozdílné kompetence podle zralosti fondu. Model firemní správy umožňuje variabilní a snadnou obměnu správce v závislosti na potřebách fondu a to při zachování všech administrativních procesů, které jsou informačně přeneseny na osobu nového správce.

Kontrola a stabilita procesů

Kontrolní výbor naší společnosti dohlíží a pravidelně přezkoumává dodržování legislativních povinností a vedení agendy fondu. V případě rozporu navrhuje správci nápravná opatření.

Široká škála odborných služeb

Díky režimu firemní správy má pověřený správce k dispozici celou řadu specializovaných profesí. Tito odborníci přinášejí zkušenosti a profesní úsudek. To pomáhá fondu zvyšovat efektivitu jeho správy nebo lépe identifikovat příležitosti pro zlepšení.

Objektivita

Režim firemní správy obstojí lépe než individuální správci v situacích, kdy musí dělat správce nepopulární rozhodnutí. Zejména se jedná o momenty, kdy se je snaží beneficienti ovlivňovat. Integrita svěřenského fondu zůstane nedotčena ve všech situacích a transakcích.

Jak postupujeme při správě svěřenského fondu?

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Majetek spravovaný s důvěrou

Praxe ukazuje, že majetek svěřenského fondu často obsahuje nefinanční aktiva, jako jsou nemovitosti, právní nároky, majetkové podíly, cenné papíry, kovy atd. Víme, že tato aktiva významným způsobem přispívají ke kvalitě života beneficientů.

V House of Trust společnosti Svěřenská správa jsme proto sestavili tým odborníků s jedinečnými znalostmi a dovednostmi, kteří budou prostřednictvím služby Profesional Trust Services tento majetek chránit a spravovat.

S čím vám můžeme pomoci?

1.

Podpora při správě svěřenského fondu vlastními silami.

2.

Pomoc s nalezením vhodného individuálního správce.

3.

Kooperace při správě vašeho fondu formou spolu-správcovství.

4.

Plná profesionální správa prostřednictvím našich firemních správců .

Co vše vám firemní správa zajistí?

Co o nás říkají naší zákazníci?

Petr S.

„Chtěl jsem, aby v případě vzniku konfliktu mezi správcem a beneficienty zůstaly vztahy uvnitř rodiny nedotčeny. Proto jsem hledal správce mimo svůj okruh rodiny nebo známých.“

Kateřina Ch.

„Měli jsme v rodině vybraného vlastního správce, ale tápali jsme v jeho povinnostech. Pověřený správce ze společnosti Svěřenská správa nám pomohl se ve všem zorientovat, zapracovat našeho správce i splnit všechny povinnosti fondu.“

Manželé W.

„Jsme s manželkou už v pokročilém věku a bylo pro nás důležité zajištění péče o potřeby členů naší rodiny v jakékoliv situaci.“

Štěpán K.

„O náš fond se už jeden správce staral. Doporučil nám jej notář, ale po několika měsících jsem nebyl úplně spokojený s jeho přístupem. Znejistěl jsem, a proto jsem hledal náhradu, která mi zajistí klidný spánek.“

Přemýšlíte nad firemní správou?

Rádi vám poradíme.

Kontaktujte nás

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter