Vzděláváme zakladatele, beneficienty a správce svěřenských fondů.

Certifikační kurz Trust Management

Trust Management je nejvyšší a nejdůležitější stupeň strategického řízení svěřenského fondu. Trust Management realizuje vazbu mezi zakladatelem a ostatními osobami (způsobilé osoby, obmyšlení, oprávnění, dodavatelé atd.) se vztahem k fondu.

Kurz se komplexně zabývá celoorganizačním fungováním svěřenského fondu z pohledu právních, daňových, účetních, ekonomických a manažerských souvislostí, jež je nutné propojit s lidmi, procesy a technologiemi.

Proč se mám kurzu zúčastnit?

Certifikační kurz Trust Management Vám poskytne pevný odborný základ a praktické poznatky pro správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu.

Kurz Vám pomůže pochopit důvody založení trustu, objasní podstatu rolí ve svěřenském fondu a detailně Vás seznámí s procesem profesionální správy svěřenského fondu.Absolventi kurzu mohou nalézt tato uplatnění:

Co tento kurz obsahuje?

Struktura i obsah Certifikačního kurzu - Trust Management je v souladu s osnovou vzdělání STEP (Society Trust Estate Practitioners), které je celosvětově uznáváné jako základní kvalifikační kritérium pro pracovníky v trustovém průmyslu.

Zahrnuje těchto 6 vzdělávacích modulů:

Detail vzdělávacích modulů ke stažení

Stáhnout SYLABUS

Pro koho je kurz určen

1.

Pro zakladatele, beneficienty a správce svěřenských fondů, kteří chtějí komplexně pochopit tuto problematiku a všechny souvislosti.

2.

Pro finanční poradce, odborníky z finančního trhu, pracovníky v bankovním sektoru a další experti, kteří se zabývají majetkovým plánováním a chtějí si rozšířit svou kvalifikaci.

3.

Pro podnikatele, advokáty, účetní, notáře, kteří poskytují související služby se svěřenskými fondy a potřebují porozumět právní a praktické stránce.

Lektoři kurzu

person photo

Pavel Kolář

Pavel svou kariéru začal u mezinárodní poradenské společnosti jako konzultant v roce 2002. V průběhu 13 let své bohaté praxe ve finančních službách získal v pozici oblastního ředitele předpoklady pro výkon současných funkcí. Od roku 2014 se jako Senior Trust Advisor specializuje na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu s přesahem do souvisejících oborů. Má rozsáhlé zkušenosti s celým procesem trust managementu a podílel se na zakládání Family Trust pro významné české rodiny. Jeho úzká spolupráce s experty napříč evropskými jurisdikcemi poskytuje efektivní podpůrný prvek, který dodává zakladatelům i správcům svěřenských fondů v ČR zkušenosti a znalosti, které zde nejsou dostupné.

person photo

Ing. Peter Kováčik

Peter je ředitelem klientského servisu ve společnosti Svěřenská správa s.r.o. Ekonomické vzdělání získal na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a kvalifikaci v oboru oceňování nemovitostí na Vysoké škole realitní v Brně. V odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství má více než 15 leté zkušenosti, které pravidelně předává jako lektor odborných kurzů a řečník. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014 a má rozsáhlé zkušenosti jak s jejich zakládáním z pozice Senior Trust Advisora, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Directora.

Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter