Akcionář

Majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz. akcie). Podle podílu na celkovém počtu akcií může být akcionář minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter