Anonymizace vlastníka

Termínem anonymizace vlastníka, resp. převodce či nabyvatele označujeme zneviditelnění vlastníka majetku či alespoň jedné ze stran obchodního vztahu pro nezainteresované pozorovatele.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter