Anonymní obchod

Za anonymní obchod je považováno takové provedení převodu majetku (směna, prodej, propadnutí zástavy) od převodce (typicky prodejce) na nabyvatele (typicky kupujícího), u něhož vnější pozorovatel nemůže identifikovat alespoň jednu ze stran provádějící obchod.
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter