Anti-Money Laudering (AML)

AML (Anti-Money Laudering) je soubor opatření proti praní špinavých peněz. Subjekty, které spravují majetek svých klientů, pracují s informacemi, jež se tohoto majetku dotýkají, a proto musí plnit některé povinnosti uložené zákonem proti praní špinavých peněz. Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Příkladem je třeba povinnost zjišťovat původ majetku a účel transakce, ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce, nebo neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter