Asset Protection Trust (APT)

Asset Protection Trust neboli (APT) "svěřenský fond na ochranu aktiv" je fond, který drží aktiva jednotlivce nebo rodiny za účelem jejich ochrany před potenciálními právními útoky nebo věřiteli. Svěřenský fond na ochranu aktiv se využívá v majetkovém plánování jako součást efektivní strategie ochrany majetku. Nabízí nejsilnější ochranu a může tak odradit potenciální útočníky od snahy zmocnění se majetku.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter