Blind svěřenský fond

Blind Trust neboli "slepý svěřenský fond" je fond, který se v zahraniční využívá pro odstraňování potenciálních střetů zájmů u osob vstupujících do státního úřadu nebo zastávají jinou veřejnou funkci. Jedná se o svěřenský fond, v němž je pověřený správce nadán úplnou diskrecí "volnosti", jak bude majetek spravovat. Zakladatel svěřenského fondu není po jeho založení žádným způsobem obeznámen s jeho následným obsahem ani typy majetkových operací, které jsou ve fondu realizovány. Majetek tedy nemůže zakladatel nijak ovládat ve svůj prospěch.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter