Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí, která je označována také zkratkou CEE, je veřejný seznam provozovaný Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR. Součástí CEE je například Portál dražeb (movitých i nemovitých věcí). Do Centrální evidence exekucí zapisují exekutoři pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a usnesení soudu o zastavení nebo o odkladu exekuce. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter