CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem)

Většina firem dnes prosazuje společenskou odpovědnost, pro níž se vžila zkratka CSR z anglického Corporate Social Responsibility. V praxi firmy do svých každodenních činností integrují sociální a ekologická hlediska, která se stávají součástí jejich strategie. Zpravidla se opírají o trojí typ zodpovědnosti: ekonomickou (například transparentnost, odmítnutí korupce), sociální (například filantropie, lidská práva), environmentální (například snižování uhlíkové stopy, odpadové hospodářství). Díky CSR může firma oslovit podobně smýšlející zákazníky nebo zaměstnance.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter