Ekonomické vlastnictví

Vlastníkem v ekonomickém smyslu je ten, kdo má na základě „generální“ plné moci možnost disponovat majetkem, přičemž zmíněná plná moc je fakticky nevypověditelná ze strany dalších, tedy plnou mocí nezplnomocněných osob.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter