Exekuce

Exekuce znamená vykonávací řízení. Jedná se o nucený výkon exekučního titulu, jímž je například vykonatelné rozhodnutí soudu nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekuce má vést k vymožení určitě peněžité částky od dlužníka (povinného) pro věřitele (oprávněného). Exekuci nařizuje soud, provádí ji pověřený exekutor. Na exekuci dlužníkova majetku si lze najmout jakéhokoliv exekutora či exekutorský úřad. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter