Exekuční řád

Pojmem „Exekuční řád“ se označuje zákon číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Jedná se o právní předpis upravující postavení a činnost soudních exekutorů a prováděných exekucí. Zákon rovněž upravuje postavení exekutorské komory a náležitosti související s výkonem exekucí. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter