Exekuční řízení

Než soud vydá usnesení o nařízení exekuce a než samotná exekuce proběhne, musí být splněny určité kroky exekučního řízení. Patří mezi ně:

Proti exekučnímu řízení se může dlužník bránit (odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, uplatnění námitky podjatosti exekutora).

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter