Fiduciář

Fiduciář je osoba nebo společnost, která na základě smluvního ujednání přijala vlastnický mandát ke správě cizího majetku. Tento majetek obhospodařuje ve prospěch a v nejlepším zájmu určených osob. Nejde tedy o konkrétní podnikání nebo druh profese, ale o fyzickou nebo právnickou osobu, která využívá své vědomosti, morální a odborné kvality bez ohledu na to, o jaké jde povolání. Fiduciární standard správy majetku tak významně překračuje pouhé investiční nebo majetkové doporučení. Jde o služby a přístup, kdy je zájem osob, pro něž je majetek spravován, kladen nad finanční nebo osobní zájmy samotného fiduciáře.
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter