Filantropie

Pojem filantropie spojuje dvě řecká slova „filein“ (milovat) a „anthrópos“ (člověk). Překládá se také jako lidumilnost. Filantropie obecně označuje souhrn aktivit, které směřují ke zvyšování blaha ve společnosti. Typicky jde o finanční nebo hmotné dary, případě o nezištnou práci pro nadace, neziskové organizace nebo jiné instituce. Filantrop může být označován také jako lidumil a právem mu náleží prestiž i vděk společnosti.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter