Nezpůsobilý dědic

Nový občanský zákoník upravuje pojem dědická nezpůsobilost. Nezpůsobilým dědicem se podle legislativy stává ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu/manželce, nebo spáchal zavrženíhodný čin proti zůstaviteli (například ho donutil k projevu poslední vůle), překazil nebo zfalšoval jeho poslední pořízení. Výjimkou jsou situace, kdy by zůstavitel tento čin dědici prominul.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter