Notář

Notář je důležitým aktérem v dědickém řízení. Notář může sepisovat veřejné listiny, například závěť. Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním, kterou český stát pověřil výkonem notářského úřadu. Předpokladem pro výkon funkce notáře je také svéprávnost, bezúhonnost a úspěšné složení notářské zkoušky. Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory ČR. Počet notářů pro obvod každého okresního soudu je stanoven ministrem spravedlnosti.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter