Notářská komora

Notářská komora je organizace, která sdružuje notáře. V České republice jsou notářské komory zřízeny v obvodu každého krajského soudu. České regionální notářské komory jsou sdruženy v Notářské komoře České republiky, která reprezentuje notáře na celostátní úrovni. Notář se stává členem notářské komory dnem svého jmenování. Členství v notářské komoře zaniká odvoláním notáře nebo jeho úmrtím. Notářská komora garantuje výkon notářského povolání, dohlíží na vedení notářských úřadů i etickou úroveň notářů.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter