Nový občanský zákoník

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník, který je ve Sbírce zákonů označený číslem 89/2012. Nový občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí legislativu z roku 1964. Do českého soukromého práva zavedl několik novinek, například institut svěřenských fondů, v anglosaské jurisdikci známý jako trust.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter