Předlužené dědictví

Nový občanský zákoník posílil postavení věřitelů. Dědic je nově povinen uhradit dluhy i nad rámec nabytého dědictví. Dědic se může chránit tzv. výhradou soupisu pozůstalosti, potom odpovídá pouze za dluhy do výše nabytého dědictví. Soupis pozůstalosti zjišťuje čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele, soupis vyhotovuje notář. V některých případech lze soupis nahradit prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku, což šetří náklady na dědické řízení. Pokud mají pozůstalí podezření na dluhy, může být výhodnější dědictví odmítnout.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter