Prostá správa majetku

Nový občanský zákoník, jenž vstoupil v účinnost v roce 2014, zavedl změny do správy cizího majetku. Rozlišuje dva základní typy správy majetku – prostou a plnou. Při prosté správě je povinností správce pečovat o zachování podstaty a účelu svěřeného majetku. Správce vykonává vše, co je nutné k zachování majetku, a vykonává to s péčí řádného hospodáře. V zákoně jsou přesně určena práva a povinnosti správce vůči beneficientovi i třetím osobám.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter