Rozhodce

Někdy označovaný také jako arbitr, případně ombudsman je osoba či instituce, která působí jako rozhodce určitého sporu. Zpravidla bývá vybrán všemi účastnými stranami sporu. Arbitr je rozhodcem v takzvaných arbitrážích (rozhodčích řízeních). Ty se užívají jako prostředek řešení sporů v různých situacích. Rozhodce může figurovat i v případě spotřebitelských sporů, například týkajících se dluhů a jejich zaplacení. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter