Rozhodčí řízení

Neboli arbitráž označuje mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci (arbitry). Rozhodčí řízení se používá jako alternativa či náhrada civilního procesu, především při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter