Společensky odpovědné investování (SRI – Socially Responsible Investment)

Společensky odpovědné investování kombinuje finanční faktory se sociálními, etickými a environmentální. Investoři se rozhodují nejen podle zisku, ale na zřetel berou i společenskou odpovědnost nebo udržitelnost. Investují proto zejména do společensky odpovědných firem.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter