Svěřenský fond

Svěřenský fond představuje soubor majetku, který byl vyčleněný z vlastnictví zakladatele fondu ke zvláštnímu účelu. Majetek je držený a spravovaný ve prospěch obmyšleného[u1] . Svěřenské fondy je možné využívat jako nástroj ochrany a dlouhodobé správy rodinného nebo firemního majetku. Je to důvěryhodný, bezpečný a anonymní institut správy majetku. Svěřenský fond je typický pro anglosaské právo (trust). Do české legislativy tento nástroj zavedl nový občanský zákoník v roce 2014.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter