Tax identification number (TIN)

Tax identification number, někdy uváděné jen pod zkratkou TIN, je daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA. TIN je potřebné pro identifikaci osoby, jíž se týká daňová povinnost definovaná ve Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter