Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která jinému subjektu (dlužníkovi) poskytuje plnění, například peníze, hmotný i nehmotný majetek či právo na užívání konkrétní věci. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, zatímco dlužník má dluh vůči věřiteli. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem zpravidla upravuje smlouva. Ta obsahuje mimo jiné i datum splatnosti a sankce vůči dlužníkovi, pokud svůj závazek včas nesplatí. Sankcí může být například navýšení dlužné částky. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnosti svůj závazek narovnat. Věřitelé, kteří se nedočkali splnění povinností ze strany dlužníka, mohou podat například návrh na konkurz. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter