Vydědění

Potomka je možné vydědit v prohlášení o vydědění (dříve listina o vydědění), jehož prostřednictvím je vyloučený z dědění po zůstaviteli. V prohlášení je třeba uvést alespoň jeden ze čtyř zákonem stanovených důvodů vydědění. Jde o tyto situace: potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemocnici, ve stáří nebo v jiných závažných případech; o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem; byl odsouzen pro úmyslný trestný čin odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku; trvale vede nezřízený život.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter