Vyhlášení konkurzu

Při platební neschopnosti nebo při předlužení firmy je na ni možné vyhlásit konkurz. Do konkurzu se může dostat právnická i fyzická osoba. V českém právu je konkurz chápán jako jeden ze způsobů řešení majetkového úpadku firmy. Jedná se o speciální druh soudního řízení, kdy je majetek dlužníka zpeněžen a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. O prohlášení konkurzu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele nebo dlužníka. I po vyhlášení konkurzu je dlužník stále označován jako dlužník, s jeho majetkem je však oprávněn nakládat insolvenční správce, který ho zpeněží v dražbě a finance rozdělí mezi věřitele podle jejich pohledávek. Majetkovou podstatou insolvence se stává veškerý majetek dlužníka. Výjimkou je například majetek vyčleněný ve svěřenském fondu. 
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter