Vzdání se dědictví

Vzdání se dědictví je novým institutem dědického práva, který do české legislativy vnesla novela občanského zákoníku. Jde o projev vůle dědice, a to ve vztahu k majetku zůstavitele (dědictví). Dědic se dědictví tedy může vzdát. Právo vzdát se dědictví náleží dědici, který dědictví neodmítl, ale před soudem v řízení o dědictví se ho může vzdát ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu, odmítnutí dědictví nelze učinit ve prospěch jiné osoby.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter