Závěť alografická

Závěť, která není psaná vlastní rukou zůstavitele, ale například na počítači, je označována jako závět alografická. Zůstavitel ji musí vlastnoručně podepsat a před dvěma současně přítomnými svědky prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Není nutné, aby svědci znali obsah závěti. Svědci musí k závěti připojit své podpisy. Svědkem při pořizování alografické závěti nemůže být kdokoli – osoba, která svědčí, musí být plnoletá, vyloučen je například dědic nebo osoba jemu blízká.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter