Závěť privilegovaná neboli „ústní“

Závěť privilegovaná nebo také závěť ústní nemá některý obecný znak závěti, ovšem i přes absenci tohoto znaku je platná. Naopak, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, je ústní pořízení pro případ smrti považované za platné a způsobilé. Privilegované formy závěti upravuje nový občanský zákoník. Hlavním záměrem této formy závěti je ponechat člověku do poslední chvíle právo „posledního pořízení“, aby mohl o svém majetku pro případ smrti rozhodnout svobodně. Záměrem je netrvat na příliš přísných formálních požadavcích, které by závět měla splňovat. Proto zákona pamatuje na úlevy pro osoby, které se ocitnou v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. Vedle ústní závěti je možná také závěť učiněná před starostou obce nebo před velitelem námořního plavidla nebo před kapitánem letadla.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter