Zúžení společného jmění manželů

Zúžení společného jmění manželů představuje možnost, jak ze SJM vyjmou movité i nemovité věci, jež zůstanou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Manželé se také mohou dohodnout, že věc, kterou si teprve pořídí, se nikdy nestane součástí společného jmění. Smlouvy o majetkovém režimu vyžadují formu veřejné listiny, například notářského zápisu. Smlouvy uzavřené před manželstvím mohou řešit majetkovou nerovnost manželů nebo snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou také vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství nebo předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jednoho z manželů. 
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter