Jak řeší novela zákona přístup k údajům o skutečných majitelích svěřenských fondů?

Změnová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, tzv. V. AML směrnice. transponuje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů, což se týká i svěřenských fondů.

Směrnice V. AML, která se týká evidence skutečných majitelů a má v ČR vejít v platnost 10.ledna 2020 přináší legislativní i systémové změny. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Ten  už  Ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo.

Nově bude přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů.

Dosavadní evidence je neveřejná a nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Zásadní změnou bude veřejnost některých údajů v evidenci a také zavedení kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, včetně příslušných sankčních mechanismů. Návrh zavádí takzvané řízení o nesrovnalostech, ve kterém bude moci soud rozhodovat, zda údaje v evidenci odpovídají skutečnosti. Návrh také stanovuje pokuty za přestupky spojené s neplněním evidenční povinnosti a dále také soukromoprávní sankce. V neposlední řadě je cílem zákona učinit evidování skutečného majitele efektivnější, smysluplnější a logičtější. 

Jak to bude nově s přístupem k údajům o skutečných majitelích svěřenských fondů?

Členské státy EU mají i dnes povinnost zajistit, aby informace o skutečném vlastnictví svěřenského fondu byly uchovávány v centrální evidenci. Informace o skutečném majiteli svěřenského fondu přitom zahrnují na rozdíl od jiných entit vždy i údaje o všech osobách tzn. Zakladatel, Obmyšlený, Správce, Dohlížitel.

V případě skutečných majitelů svěřenských fondů novela zákona se zavedením veřejnosti některých údajů nepočítá. Z důvodů ochrany citlivých údajů by měla být nadále zachována neveřejnost. Změnou odvozenou od požadavku V. AML směrnice bude ale posouzení toho, jaký svěřenský fond vlastně bude povinnosti zápisu skutečných majitelů podléhat. Ne každý český svěřenský fond totiž tuto povinnost bude mít. Určujícím bude bydliště, popřípadě sídlo svěřenského správce.

Novela zákona, tak přinese větší právní jistotu, ale současně také přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby (tj. právnické osoby a svěřenské správce).

Přečtěte si také: Co přinese nový návrh zákona správcům svěřenských fondů.

Autor: House of Trust - Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

Volně dostupný

Wealth magazín publikoval autorský článek Pavla Koláře na téma „Dvě tváře svěřenských fondů v ČR. Která je ta pravá?“

Svěřenské fondy za dobu své existence v České republice provází dvě různé tváře, které bychom mohli ve stručnosti charakterizovat svěřenským fondem jako nástrojem (1) „pro nekalé praktiky“ a (2) „podpory prospěchu rodiny, komunity nebo širší veřejnosti“. Která je ta pravá a jak lze skutečnou tvář doložit? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku Pavel Kolář, odborník na svěřenské fondy a Private Wealth Advisor & CEO ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.

9. 11. 2021
2 min.
Volně dostupný

Kolik stojí založení svěřenského fondu? Tady je orientační výpočet

Je pro vás založení svěřenského fondu lákavé, jen si nedovedete představit, kolik za jeho „ušití na míru“ zaplatíte? Orientačně jsme spočítali, kolik stojí založení svěřenského fondu.

4. 3. 2021
12 min.
Volně dostupný

Spustili jsme eTRUST - první systém na komplexní správu svěřenských fondů v ČR

Bylo hodně řečeno o využití a zakládání svěřenských fondů. Vůbec se ale nemluví o tom nejdůležitějším faktoru. Klíčem k úspěšnému fungování svěřenského fondu je jeho kvalifikovaná správa. To byl stěžejní důvod, proč jsme vyvinuli a spustili eTrust - evidenční, řídící, kontrolní a informační systém pro správu svěřenských fondů.

1. 2. 2021
3 min.
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter