Zvýšení poplatků notářských úkonů v souvislosti se svěřenskými fondy

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo spravedlnosti dvě novelizace notářského tarifu, které přináší i zvýšení poplatků za úkony notářů v souvislosti se svěřenskými fondy.

Od ledna 2023 dochází ke dvěma novelizacím notářského tarifu, které jsou provedeny vyhláškami Ministerstva spravedlnosti č. 417/2022 Sb. a č. 460/2022 Sb. Novelizace vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky. 

Vyhláška č. 460/2022 Sb. představující věcnou novelu notářského tarifu nabývá účinnosti 1. 1. 2023. Druhá novelizace provedená vyhláškou č. 417/2022 Sb., která představuje technickou novelu provedenou v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, pak nabývá účinnosti 15. 1. 2023.

Výše odměny notáře se stanovuje podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu předmětu úkonu „tarifní hodnota“. Tarifní hodnotou je hodnota věci, která je předmětem předmětu úkonu, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Hodnotou věci se rozumí její obvyklá cena, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

Je-li předmětem notářského úkonu statut svěřenského fondu, tarifní hodnotou je hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond.  Za sepsání notářského zápisu o právním včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, který je podkladem pro zápis svěřenského fondu do evidence je nově od 1. 1. 2023 odměna notáře stanovena podle tarifní hodnoty viz. níže nejméně však 20.000 Kč.
 
Odměna notáře podle tarifní hodnoty

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty......................................................... 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................... 0,05 %,
 
Odměna notáře stanovená pevnou sazbou
 
Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem….....…......… 500 Kč.
Za zápis do evidence skutečných majitelů a úhrn úkonů spojených se zápisem…. 500 Kč.
Za zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona o evidenci skutečných majitelů.. 200 Kč.
 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter