Mezinárodní konference Private Family Wealth 2022 se setkala s velkým ohlasem.

Společnost Svěřenská správa s.r.o. byla partnerem úspěné mezinárodní konference Private Family Wealth 2022, která proběhla 6.10.2022 a mezi účastníky i samotnými řečníky zaznamenala velký ohlas.

Nová doba přináší nové výzvy. V České republice se aktuálně nacházíme v situaci, kdy většina prvních porevolučních podnikatelů řeší otázku, co dál se svou firmou a vybudovaným bohatstvím. V posledních letech se tak rozvíjí nové trendy v podobě předávání majetku, nástupnictví nebo v oblasti filantropie. Inspirace je však v našem prostředí stále málo. Na konferenci Private Family Wealth 2022 se sešli přední čeští i zahraniční odborníci a osobnosti, kteří se s publikem podělili o své know-how.

Uplynulé měsíce jsou důkazem, že ne vše lze předvídat. Covid, tornádo v našich zeměpisných šířkách nebo válka na území Evropy jsou příkladem jen několika aktuálních výzev, se kterými se ČR i svět potýkají. „Události posledních měsíců a posledních let dávají tématu správy bohatství úplně jiný obsah a staví ho do nového světla,“ zdůraznil na mezinárodní konferenci Private Family Wealth 2022 význam správy majetku a plánování bohatství Pavel Kolář, který je CEO Wealth Magazínu, a dodal, „principy jsou vždy stejné, ale nové časy se radikálně liší od toho, co jsme zažili, plánovali a očekávali.“

Plánování bohatství v této složité době nabývá nového rozměru a movití jedinci i experti si kladou nové otázky, na které hledají společné odpovědi. Pavel Kolář několik těchto otázek uvedl, např. jak připravit NextGen na budoucnost, kterou sami neznáme? Jak uspořádat majetkové vztahy za života i posmrtně, aby nedošlo ke konfliktu v rodině? Jak vybudované bohatství vrátit zpět společnosti se skutečným pozitivním dopadem? Odpovědi nejen na tyto otázky se pokusily nabídnout významné osobnosti na konferenci Private Family Wealth 2022 a podle reakcí účastníků se to povedlo.

Udržení a předání majetku další generaci

Velkým tématem českých rodin je udržení vybudovaného jmění a jeho předání další generací. „Úspěšní podnikatelé podstupují velké riziko,“ podotkl Pawel Sniegocki Fink ze švýcarského Family Office Stonehage Fleming s tím, že movití jedinci musí zabezpečit majetek takovým způsobem, aby jej zachovali a předali dalším generacím.

Jak dále pokračovat v úspěchu, který nastavily předchozí generace? Ptal se hlavní řečník konference PFW 2022 Pierre duPont, který dorazil až z USA. Pierre se s účastníky podělil o zkušenosti jeho rodiny, jejíž bohatství přežívá již 8. generací. Cílem je podle něj soudržnost rodiny, aby se podporovala. Pierre duPont tak potvrdil, že nejde o zisk či peníze, ale o rodinu a její vztahy. Stejně tak ukázal, jak velký rozdíl je mezi dědictvím (peníze, majetek) a odkazem.

Nemáme rodinné členy ve vedení firmy, přesto jako malému dítěti nebo dospívajícímu mi bylo jasné, že to dědictví, které jsem převzal, mělo smysl. Mně ten smysl byl jasný,“ uvedl jako příklad Pierre a dodal, že „dědictví přichází k vám od vašeho otce a předků a není pouze pro vás. Máte odpovědnost se o něj starat, o to dědictví a o ten odkaz. Musíte si uvědomit, že ten odkaz musí pokračovat dál.

Pierrovo inspirativní a osobní příběh dominoval konferenci a odkaz jeho vystoupení s námi byl celý den. Není se čemu divit. V našem postkomunistickém prostředí se denně nesetkáváme s lidmi, kteří jsou v 8. generaci movité rodiny, jež má za sebou více jak 200 let zkušeností.

Základem je tradice bezpečné otevřené komunikace, což je zároveň jeden z nejtěžších atributů. Zvláště, co se týká otevřené komunikace. Se správou majetku i rodinných vztahů vám často může pomoct Wealth Manager nebo experti z rodinné kanceláře – Family Office. Častou otázkou však bývá, jaká je náplň práce Wealth Managera?

Wealth Manager – finanční a investiční poradce nebo partner pro celou rodinu?

Tohle téma je v České republice teprve v plenkách,“ přiznal Radek Šiller z Multi Family Office, který své zkušenosti s Private Wealth nabyl v během praxe v Londýně. „Pokud jste jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění, tak nejen v těchto dobách je dobré mít u sebe člověka, který zná vaše vize, cíle, rodinné poměry, který má kompletní přehled o vašem majetku, přináší pro vás nadčasová řešení a nové strategie správy majetku a člověka, kterému důvěřujete, “ představil Radek Šiller hlavní gró Wealth Managera v dnešních nejistých dobách na středoevropských trzích a dodal, že podle západních zvyklostí se správce majetku – Wealth Manager – stará o kompletní správu majetku celé rodiny.

Jedním z největších center správy majetku je – hned po Švýcarsku – Hong Kong, vyplývá z dat Dr. Wing-Hin Chunga ze společnosti Invest Hong Kong. „Hong Kong je domovem špičkových Wealth Managerů… Atraktivní daňový a právní systém jsou důvodem toho, že je Hong Kong atraktivní pro mnoho asijských i amerických rodin,“ doplnil Wing-Hin Chung a prozradil, že ze strany Hong Kongu budou brzy oznámeny další daňové úlevy. I jeho slova potvrdila, že Wealth Manager je zde po ruce celé rodině.

Filantropie – nový trend českých HNWIs?

Experti a významné české osobnosti v roli řečníků na konferenci Private Family Wealth 2022 potvrdili, že se v českých movitých rodinách formují nové výzvy: Jak vybudované jmění vrátit zpět společnosti s dosažením pozitivního dopadu a jak úspěšně předat majetek a podnik potomkům.

Filantropie je vstupenkou, jak řešit celkovou správu majetku… Může sloužit jako terapie pro sbližování uvnitř rodiny,“ zmínila roli filantropie ve správě rodiny a rodinného majetku ředitelka nadačního fondu Via Clarita, Dagmar Goldmannová. „Pokud se jedná o filantropii v rámci úvah o správě rodinného majetku, tak je třeba se zorientovat v tom, jakým způsobem rodina funguje a kdo stojí u kormidla,“ doplnila Kateřina Ronovská, která je členkou správní rady zmiňovaného fondu.

Filantropie úzce souvisí s řízením rodin i s podnikáním – vydělané prostředky úspěšní podnikatelé touto formou vrací zpět společnosti a často jsou tyto entity provázané. „My (spolu s kolegou Janem Černým, pozn. autora) jsme spíše podnikatelé, jsme amatérští filantropové. Esence toho slova amatér je někdo, kdo dělá něco, protože to má rád. Na první pohled to vypadá jako předěl mezi Papiriusem, Office Depotem a Dobrým andělem, ale podnikat se dá i s filantropickým záměrem,“ potvrdil Petr Sýkora, spoluzakladatel Nadace Dobrý anděl.

Dárcovství také mnohdy vychází z rodinných hodnot a vize. Petrovi Sýkorovi byla kompasem jeho žena, která slyšela o myšlence (pomoct rodinám vážně nemocných dětí) Dobrého anděla na Slovensku a chtěla ji přinést do ČR. Pro Martina Vohánku, který se věnuje ochraně svobody a demokratických hodnot, byla jasnou vizí právě podpora těchto hodnot. „My jsme v tomto regionu máme živou zkušenost, co to znamená komunismus nebo když přijdete o demokracii. Nic nefunguje. Všechno eroduje – životní prostředí, vzdělání, vztahy mezi lidmi, ekonomika,“ prozradil své cíle Martin Vohánka, filantrop a zakladatel společnosti Eurowag a dodal, že současně je to o odpovědnosti. „V momentě, kdy získám víc prostředků, je to o odpovědnosti, jak ty prostředky využiju. Velkou část jmění už člověk nevlastní, ale je jeho správcem.“

Nástupnictví a mezigenerační předání majetku jako velká zkouška českých movitých rodin

První porevoluční podnikatelé se dostávají do fáze, kdy začínají řešit co bude dál s jejich majetkem, jejich firmou. Kdo to převezme to pomyslné kormidlo? To je aktuálně jednou z největších výzev, které je nutné řešit. „Je potřeba ochránit majetek, aby vůbec bylo co nástupcům předávat,“ upozorňuje na první zásadní problém Vladimír Fichtner, CEO Fichtner Wealth Managers. Majetek je potřeba ochránit nejen pro tuto chvíli, ale i pro další generace. „Může se stát, že nástupce nenajdete mezi dětmi, ale až mezi vnoučaty,“ vysvětluje Jenny duPont, americká expertka na předávání majetku. Jedním z instrumentů takové ochrany může být např. svěřenský fond.

Předávání majetku často provází předání rodinných hodnot a odkazu. Velkou inspirací rodinám bývají šlechtické rody, které jsou – s „malou“ pomlkou v době komunismu – nyní i ve 20. generaci, jako např. Stephanos Germenis-Hildprandt ze zámku Blatná. „Všechny cíle musí být proveditelné pro celý svět,“ sdělil Stephanos s odkazem na to, že pro úspěšnou správu majetku je nutné připravit se na všechno – i na nepředvídatelné, a jednat tak, aby cíle naplnily celý svět. „Chci přivést svět do Blatné,“ dodal. Zvláště u mladých nástupců také hraje roli získání respektu u zaměstnanců, dodavatelů i zákazníků, což potvrzuje Jaromír Tomšů, který je vlastnickým nástupcem v rodinné firmě Satturn Holešov a s publikem sdílel své zkušenosti: „Tím, že jsem prošel těmi třemi měsíci (Baťovské kolečko – práce ve firmě, pozn. autora), získal jsem důvěru od našich zaměstnanců, že nejsem jen syn majitele, ale umím i něco dělat,“ a doporučil majitelům firem, aby nenutili „své nástupníky pokračovat v podnikání, musí se rozhodnout sami – i moji rodiče se rozhodli sami a já se pak rozhodl sám. “

Teoretickými doporučením je předávat hodnoty, připravovat jasný plán nástupnictvím, předat otěže… Funguje toto i v praxi? To dokáže posoudit Martin Jurek, který je ředitelem Centra pro rodinné firmy při VŠE a zároveň manažerským nástupcem v rodinné firmě Hotel Jelínkova vila: „Akademická půda v rámci rodinných firem je praxi velmi blízká. Většina zakladatelů ve světě byli lidé z rodinných firem nebo konzultanti, postupně cítili nutnost to rozšiřovat dále,“ a dodal, že v ČR se však často opomíjí některé typy nástupnictví: „Většinou se předávají funkce, protože to jsou povinnosti. Předat někomu, že bude manažer – to se pak nazývá manažerským. Co v Česku tápe, je vlastnické předání. To jsou podíly, peníze. Často o peníze jde až na prvním místě a začne tam vznikat pýcha a sobeckost. To se oddaluje, je to konfliktní téma. Co se opomíjí je nástupnictví v třetím kruhu – v rodinném. “

Cílem je inspirovat se navzájem

Hlavním cílem konference Private Family Wealth je inspirovat se od odborníků i dalších úspěšných podnikatelů či jejich potomků, jak spravovat, plánovat i předávat rodinný majetek. V českém prostředí rodinných firem, které jsou na počátku, je potřeba hledat inspiraci v zahraničí i u dalších movitých rodin.

Děkujeme organizátorům z pořadatelského Wealth magazínu za skvěle připravenou akci, bylo nám ctí být partnerem konference Private Family Wealth 2022.

 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter