Svěřenský fond a jejho využití v životním pojištění.

Na mysl každého rodiče alespoň jednou za život přijde palčivá otázka: Co by se dělo s mým dítětem v případě mého úmrtí nebo nemohoucnosti a jak by bylo pro další život finančně zabezpečeno? Na toto trápení vám finanční poradce předepíše lék – rizikové životní pojištění. Je takové řešení ale dostačující? A splnilo by rizikové životní pojištění v reálné praxi svou úlohu?

Na mysl každého rodiče alespoň jednou za život přijde palčivá otázka: Co by se dělo s mým dítětem v případě mého úmrtí nebo nemohoucnosti a jak by bylo pro další život finančně zabezpečeno? Na toto trápení vám finanční poradce předepíše lék – rizikové životní pojištění. Je takové řešení ale dostačující? A splnilo by rizikové životní pojištění v reálné praxi svou úlohu?

Téma krytí rizik proti ztrátě přijmu v důsledku neblahého zdravotního stavu je snad první lekcí ve vzdělávacím manuálu každého finančního poradce. Jedním ze způsobu ošetření těchto rizik, je podle zvyklostí v České republice využití komerčního produktu v podobě rizikového životního pojištění.

Pojistka jen jako generátor finančního obnosu

Proč Wealth management jako profesní disciplína obsahující i finanční plánování vnímá toto řešení jako nedostačující a v konečném důsledku nemusí žádanou situaci zákazníka řešit?

Pokud má rodič v životním pojištění sjednáno riziko svého úmrtí, v jehož případě je dítěti vyplacen jednorázový finanční obnos, tak Wealth management by se na tento moment nedíval jako na pojistnou událost, ale jako na formu majetkového nástupnictví. Z této podstaty je nutné řešit všechny aspekty nabytí tohoto finančního majetku a ne pouze výši vyplaceného finančního obnosu, tak jak to bývá u finančních poradců obvyklé.

Obecné finanční poradenství se zabývá jen parametry produktu, jako jsou sjednaná rizika, výše plnění z nich plynoucí, nákladovost nebo nastavení pojistných podmínek. Oproti tomu Wealth management významně překračuje rámce sjednaného produktu. Řeší všechny aspekty nabytí finančního jmění od daňových konsekvencí přes způsob správy majetku nebo právní garanci, že účel, pro který má majetek sloužit, bude za všech životních okolností naplněn.

Rizikové životní pojištění proto není jako produkt sám o sobě řešením, jedná se pouze o generátor finančního obnosu v případě úmrtí rodiče a je jedním dílkem z celého balíku nutných opatření.

Otázky spojené se zabezpečením dítěte

Pokud je ambicí rodiče majetkové zabezpečení dítě v případě úmrtí rodiče, tak samotná výplata finančního obnosu toto nezaručuje. Můžeme vyjmenovat celou řadu okolností, které mohou tento záměr zmařit. Od marnotratného zacházení s nabytým majetkem, přes snahy třetích stran o jeho zmocnění, až po chybná rozhodnutí opatrovníka, který nakládá s majetkem do doby svéprávnosti dítěte.

Ve fázi životního cyklu, kdy je ještě dítě nesvéprávné, by si měl rodič položit řadu otázek:

Aby mohl kvalifikovaný poradce nebo Wealth manager dodat zákazníkovi odpovědi v podobě funkčního řešení, které pokrývá celou řadu situací, tak musí pochopitelně spolupracovat s profesionály z různých souvisejících oborů.

Svěřenský fond majetkově zabezpečí dítě

Jedním z těchto oborů je trust „průmysl“, který se v zahraničí využívá pro řešení běžných životních situací. V České republice je známe pod názvem svěřenské fondy a do českého právního řádu byly úspěšně zavedeny až v roce 2014.

Svěřenský fond je právní forma ochrany a správy majetku, kterou lze využít v mnoha životních situacích, a jedním z nich je i účel majetkového zabezpečení dítěte v případě úmrtí rodiče. Svěřenský fond lze založit za života nebo může vzniknout smrtí rodiče. V takovém případě je v pojistné smlouvě uveden jako obmyšlená osoba svěřenský fond, nebo správce, a to podle přípustné metodiky jednotlivé pojišťovny.

V případě pojistné události je pojistné plnění v podobě finančního obnosu automaticky převedeno do svěřenského fondu. Ten má ve svém statutu přesně specifikován způsob správy majetku i podmínky plnění dítěti, na což dohlíží rodičem pověřený správce, který musí tyto podmínky bezezbytku dodržet. Tímto má rodič garantováno, že jeho dítě bude skutečně zabezpečeno i v případě finanční negramotnosti nebo nemohoucnosti a majetek tak bude ochráněn i spravován výlučně v jeho prospěch.  

Krytí výloh v případě nemohoucnosti

Svěřenský fond může být strukturován libovolným způsobem a svoji funkci může plnit v kombinaci s životním pojištěním i v dalších situacích než jen úmrtí rodiče. Dalším příkladem využití svěřenského fondu v souvislosti s rizikovým životním pojištěním je situace, kdy má člen rodiny ve své pojistné smlouvě sjednány rizika související s nemohoucností nebo nesvéprávnosti. V případě vzniku této události, kdy je upoután na lůžko a zdravotní stav mu neumožňuje svobodné rozhodování, tak je v běžných situacích odkázán na vůli i finanční možnosti rodiny.

V případě kombinace se svěřenským fondem a vznikem této události je pojistné plnění v podobě finančního obnosu automaticky převedeno do svěřenského fondu, ze kterého budou dle jeho dřívější vůle kryty všechny finanční výlohy. Rodina je tak ušetřena jakékoliv starosti a poškozený má jistotu, že má po celou dobu zajištěnou adekvátní péči odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Tak jak si to stanovil ve statutu svého svěřenského fondu.

Autor: Pavel Kolář - člen kontrolního výboru | Svěřenská správa

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter