Češi objevují kouzlo svěřenských fondů a co vy?

Novela Občanského zákoníku z roku 2014 sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez povšimnutí. Jak si svěřenské fondy po dvou letech od svého zavedení v ČR vedou a jaké zkušenosti s nimi mají finanční poradci i jejich zákazníci?

Novela Občanského zákoníku z roku 2014 sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez povšimnutí.

Jak si svěřenské fondy po dvou letech od svého zavedení v ČR vedou a jaké zkušenosti s nimi mají finanční poradci i jejich zákazníci?

Na tyto otázky a mnohé další nám zanedlouho odpoví největší průzkum o svěřenských fondech v řadách finančních profesionálů. Tento průzkum pořádá ve dnech 3.10.2016 - 21.11.2016 společnost Svěřenská správa, která je předním poskytovatelem svěřenských služeb v ČR. Cílem tohoto průzkumu je poskytnout odborné i laické veřejnosti aktuální, nezkreslený obraz o tomto mladém a rozvíjejícím se oboru.

Průzkumu se můžete zúčastnit kliknutím zde.

Svěřenské fondy jsou v novodobé historii České republiky mladým a pro mnohé lidi neznámým institutem. I tak se postupně dostávají do širšího povědomí běžných občanů díky mediálně známým osobnostem, které se netají tím, že se pro tento druh správy majetku rozhodli.

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond (nikoli svěřenecký fond) je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby obmyšleného (tzv. beneficienta).

Svěřenské fondy tedy umožňují vyčlenění libovolného druhu majetku z vlastnictví svého zakladatele i jeho následnou správu, a to při zachování jeho plné anonymity.  Tento účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“, a stává se majetkem anonymním - samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat, avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu, tzv. „statutu“, pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, avšak s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat.

Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. To jsou důvody, proč jsou svěřenské fondy už stovky let využívány po celém světě pro řešení běžných osobních i rodinných situacích, ale také nacházejí své široké uplatnění v komerčních nebo veřejně prospěšných oblastech.

Jaké typické životní situace se řeší svěřenskými fondy ve světě?

Svěřenské fondy nám sice nabízejí východisko v řadě životních situací, které nejsou jiným způsobem řešitelné, ale jejich rozvoj v ČR bude do značné míry záviset i na edukaci občanů ze strany finančních profesionálů.  Zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu proto přineslo finančním poradcům a specialistům v ČR doposud největší výzvu v podobě získání patřičné profesní kvalifikace pro výkon funkce svěřenského poradce i správce, jehož podstatou je správa cizího majetku.

Oproti jiným jurisdikcím neklade zákon v ČR „v tento moment“ na funkci profesionálního svěřenského správce žádné odborné ani profesní nároky. Proto je cílem společnosti Svěřenská správa už dnes po vzoru zahraničí nastavovat a zavádět v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro svěřenské správce i profesionály působící v oboru svěřenských fondů.

Společnost Svěřenská správa poskytuje jako jediná v ČR vzdělání i podporu činnosti svěřenských poradců a správců formou Certifikačního kurzu. Ten je určen všem zájemcům, kteří chtějí ovládnout doménu skutečných profesionálů, kterou správa cizího majetku bezesporu je, nebo těm profesionálům, kteří si chtějí rozšířit své služby pro zákazníky o výkon činnosti svěřenského poradce a správce.

Více informací o Certifikačním kurzu naleznete ZDE.

Pavel Kolář ze společnosti Svěřenská správa poznamenává:

„Na návrat svěřenského fondu do českého právního řádu jsme čekali téměř 100 let a můžeme akademii právních věd jen děkovat, že se tak stalo za našeho života. V každé generaci jsou momenty, které sebou přinášejí jedinečné příležitosti, ale ne vždy se nám poštěstí, že u nich můžeme být. U této příležitost ale jsme a jde jen o to, zda u ní budete s námi. Svěřenské fondy nejsou nějaký trend, který by najednou přišel, vyletěl nahoru, aby po chvíli spadl, ale jedná se o tradiční nástroj ochrany a správy majetku po celém světě již stovky let.˝

Autor: Pavel Kolář | Člen kontrolního výboru společnosti Svěřenská správa

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter