Co je trustová společnost? A kdy ji založit?

Počet svěřenských fondů v České republice narůstá, stejně jako počet rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Tyto rodiny mívají více svěřenských fondů a v takové chvíli je vhodné zvážit využití trustové společnosti nebo soukromé trustové společnosti.

Počet svěřenských fondů v České republice narůstá, stejně jako počet rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Tyto rodiny mívají více svěřenských fondů. S každým novým svěřenským fondem rostou nároky na čas i energii, která musí být vynaložena na jejich správu. V takové chvíli je vhodné zvážit využití trustové společnosti nebo soukromé trustové společnosti, jež jsou v zahraničí známé jako Private Trust Company (PTC) nebo jako Private Family Trust Company (PFTC). Jaké výhody vám tento krok přinese?

Trustová versus soukromá trustová společnost

Trustová společnost je právnická osoba, která zajišťuje správu svěřenských fondů, ale i další související služby, a to institucionálním způsobem. Může být založena jako obchodní korporace, tedy jako společnost s ručením omezeným nebo jako akciová společnost, a to za účelem podnikání v trustovém průmyslu a s cílem poskytovat své služby veřejnosti.

Založena může být také výhradně pro soukromé účely, například pro správu několika rodinných svěřenských fondů. V takovém případě se jedná o soukromou trustovou společnost, která je přímo či nepřímo ve vlastnictví rodinných příslušníků, jejíž svěřenské fondy má pod správou. Pro rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (takzvané HNWI), se tak může jednat o užitečný nástroj pro efektivní správu a řízení aktivit rodinných svěřenských fondů.

Zahraniční trustové společnosti PTC nebo PFTC

S ohledem na významnou výši majetku (například ve Švýcarsku se jedná o 11 % všech aktiv), které jsou ve svěřenských fondech prostřednictví trustových společností v zahraniční spravovány, existuje celá řada zemí, kde je jejich činnost regulována zákonem, obdobně jako u bank nebo společností podnikajících na kapitálovém trhu. Lze si tak vybrat z celé řady institucí, které se liší co do rozsahu nabídky produktů a trustových služeb, výše poplatků nebo velikosti.

Trustové společnosti v ČR

Trustové společnosti v České republice nepodléhají žádné zákonné regulaci, jelikož se jedná o subjekty, které nepodnikají na kapitálovém trhu a poskytují většinou služby nefinančního charakteru. V některých případech je ale nabídka jejich služeb vázána na odpovídající licenci ČNB.

Ačkoli má trustový průmysl v České republice jen krátkou historii (od roku 2014), na trhu se dokázala úspěšně etablovat trustová společnost Svěřenská správa – House of Trust, která poskytuje celou škálu odborných služeb, odkazuje se na tradici trustových společností v zahraniční, inspiruje se tamním know-how a zároveň přichází s trendy, jež odpovídají současným potřebám klientů a globální ekonomiky. Přečtěte si více o službách House of Trust.

Proč využít služeb trustové společnosti?

Dohled

Rozhodování a činnost správců je pravidelně přezkoumávána kontrolním výborem společnosti, která dohlíží na dodržování podmínek statutu fondu a v případě rozporu navrhuje opravná opatření nebo odvolává správce a jmenuje nového.

Široká škála odborných služeb

Trustová společnost má k dispozici celou řadu specializovaných profesí. Její odborníci přinášejí zkušenosti a profesní úsudek. To pomáhá fondu zvyšovat efektivitu jeho správy nebo lépe identifikovat investiční příležitosti.

Objektivita

Trustová společnost výrazně lépe než individuální správci obstojí v situacích, kdy musí dělat nepopulární rozhodnutí, a to zejména ve chvílích, kdy se je snaží beneficienti ovlivňovat.

Kontinuita

Svěřenské fondy jsou často zřizovány za účelem mezigeneračního transferu, což klade vysoké nároky na kontinuitu správy, která není ovlivněna pracovní neschopností nebo úmrtím správce.

Nástupnictví správců

Trustovou společnost lze také využít v případě nástupnictví správců, kdy dojde k úmrtí, odstoupení pověřeného správce nebo jsou vyčerpány všechny alternativy rodinných příslušníků jakožto soukromých správců. V takovém případě se trustová společnost stane novým správcem a bude spravovat fond podle podmínek statutu.

Výhody soukromé trustové společnosti

Soukromé trustové společnosti mohou být propojeny s Family Office nebo fungovat odděleně a převzít tak řadu povinností nebo úkolů, mezi něž patří správa investic fondu, finanční řízení, správa nebo účastnictví fondu.

Každá rodina má své vlastní důvody k založení soukromé trustové společnosti, ale mezi ty nejčastější patří:

Uvažujete o využití služeb trustové společnosti nebo o založení soukromé trustové společnosti pro správu rodinných svěřenských fondů? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

Volně dostupný

Wealth magazín publikoval autorský článek Pavla Koláře na téma „Dvě tváře svěřenských fondů v ČR. Která je ta pravá?“

Svěřenské fondy za dobu své existence v České republice provází dvě různé tváře, které bychom mohli ve stručnosti charakterizovat svěřenským fondem jako nástrojem (1) „pro nekalé praktiky“ a (2) „podpory prospěchu rodiny, komunity nebo širší veřejnosti“. Která je ta pravá a jak lze skutečnou tvář doložit? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku Pavel Kolář, odborník na svěřenské fondy a Private Wealth Advisor & CEO ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.

9. 11. 2021
2 min.
Volně dostupný

Kolik stojí založení svěřenského fondu? Tady je orientační výpočet

Je pro vás založení svěřenského fondu lákavé, jen si nedovedete představit, kolik za jeho „ušití na míru“ zaplatíte? Orientačně jsme spočítali, kolik stojí založení svěřenského fondu.

4. 3. 2021
12 min.
Volně dostupný

Spustili jsme eTRUST - první systém na komplexní správu svěřenských fondů v ČR

Bylo hodně řečeno o využití a zakládání svěřenských fondů. Vůbec se ale nemluví o tom nejdůležitějším faktoru. Klíčem k úspěšnému fungování svěřenského fondu je jeho kvalifikovaná správa. To byl stěžejní důvod, proč jsme vyvinuli a spustili eTrust - evidenční, řídící, kontrolní a informační systém pro správu svěřenských fondů.

1. 2. 2021
3 min.
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter