Evropská unie založila svěřenský fond pro Afriku

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker spolu s vedoucími představiteli členských států EU rozhodl o vytvoření svěřenského fondu pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe.

 

Předseda Juncker v této souvislosti připomněl: „Evropská unie již po mnoho let v rámci dlouhodobé rozvojové spolupráce výrazně přispívá k řešení hlavních příčin chudoby a migrace. Dnes jsme udělali další krok kupředu. Tento svěřenský fond pro Afriku, který jsme vytvořili v rekordně krátké době, je jasným důkazem toho, že EU je odhodlána rychle reagovat na obrovské problémy, kterým tento region nyní čelí. Úspěch fondu závisí na spolupráci s dalšími evropskými zeměmi i našimi partnerskými zeměmi v Africe, s jejichž pomocí řešíme prvotní příčiny nelegální migrace, podporujeme ekonomiku a prosazujeme rovnost příležitostí, bezpečnost a rozvoj. Je potřeba, aby svěřenský fond a náš příspěvek k řešení problémů byly důvěryhodné – proto bych byl rád, aby přispěly i další členské státy a vyrovnaly tak 1,8 miliardy eur, které uvolnila EU.“

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fondu je inovativní mechanismus, který se používá pro řešení běžných životních situací občanů, ale i v rámci finančního řízení EU. V rámci Evropské unie se používá pro sdružování finančních prostředků od různých dárců s cílem umožnit rychlé a pružné reagování na mimořádné situace, tam kde je to zapotřebí.

Ve svěřenském fondu pro Afriku je k dispozici 1,8 miliardy eur z finančních nástrojů Evropské unie a z příspěvků členských států EU a dalších dárců. Příspěvek doposud oznámilo 25 členských států EU a 2 státy nečlenské (Norsko a Švýcarsko). Celková výše jejich příspěvků představuje 81,3 millionů eur.   Pomocí svěřenského fondu Evropská unie inovativním způsobem zintenzivňuje kolektivní pomoc při řešení současných problémů v dané oblasti. Fond doplňuje rozvojovou pomoc EU, která již v regionu funguje a která je určena těm africkým zemím, které jsou v nejsvízelnější situaci a v největším ohrožení. Právě s pomocí tohoto fondu bude možné efektivně splnit akční plán, který bude na vallettském summitu přijat. Opatření financovaná z prostředků fondu se budou realizovat v oblasti Sahelu a Čadského jezera a dále v Africkém rohu a severní Africe. Zaměří se tedy na hlavní migrační trasy z Afriky do Evropy. Projekty svěřenského fondu budou moci využít také sousední země v těchto regionech a řešit tak regionální migrační toky a související přeshraniční problémy.

Radě svěřenského fondu předsedá Evropská komise a jejími členy jsou zástupci členských států a dalších dárců. Ke spolupráci byly přizvány také partnerské země a regionální organizace.

Kdo těží ze svěřenského fondu?

Svěřenský fond bude přínosem pro širokou škálu zemích Afriky, které zahrnují hlavní africké migrační trasy do Evropy. Tyto země jsou díky zásahu migrace velmi křehké a proto b udou čerpat co největší užitek z finanční pomoci EU. 

Co je cílem svěřenského fondu pro Afriku?

Svěřenský fond si klade za cíl přispět tak k podpoře stability v regionech a přispět k lepšímu řízení migrace. Přesněji řečeno, jeho cílem je řešit základní příčiny destabilizace, nuceného vysídlování a neregulérní migrace prostřednictvím podpory hospodářského a rovných příležitostí, bezpečnosti a rozvoje. To představuje důležitý nástroj pro provádění akčního plánu přijatého na summitu Valletta. 

Jaké typy projektů mohou být financovány ze svěřenského fondu pro Afriku? 

Jak je zajištěna správa svěřenského fondu pro Afriku?

Svěřenský fond bude těžit z inovativního způsobu rozhodování. Jeho globální strategie je stanovena kontrolním výborem, který předsedá Evropské komisi a který bude složen ze zástupců členských států EU a dalších přispívajících dárců. Jeho operační výbor, složený ze zástupců Evropské komise a přispívání členských států, pak vybere vhodné projekty.

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter