Jak vypadá audit efektivního fungování svěřenského fondu?

Čím více svěřenských fondů vzniká, tím roste i počet těch, které zanikají. Častým důvodem je neschopnost naplňovat svůj účel, nebo provozní vada, která fond paralyzuje natolik, že není schopen dále fungovat.

Čím více svěřenských fondů vzniká, tím roste i počet těch, které zanikají. Častým důvodem je neschopnost naplňovat svůj účel, nebo provozní vada, která fond paralyzuje natolik, že není schopen dále fungovat. Hlavní příčinou bývá chybné nastavení zakládací listiny, procesy správy fondu nebo podmínky plnění z fondu, které jsou předmětem sváru mezi obmyšlenými.

To vše jsou důvody, proč spolu se vzrůstající poptávkou po založení svěřenského fondu roste také poptávka po komplexním auditu jejich efektivního fungování. Tento revizní posudek, na kterém se podílí celá ředa odborných profesí mapuje deficity i potenciální hrozby při aktuálním nastavení formy správy majetku a poskytne celkový obraz k jednotlivým posuzovaným oblastem s návrhem opatření a možných řešení.

Jak taková revizní zpráva vypadá?

Revizní zpráva se zabývá posouzením celého Trust Managementu, tzn. nejen zřízením, ale i správou a provozem svěřenského fondu. Trust Management je nejvyšším a nejdůležitějším stupněm strategického řízení svěřenského fondu, který realizuje vazbu mezi zakladatelem a ostatními osobami (způsobilé osoby, obmyšlení, oprávnění, dodavatelé atd.) se vztahem k fondu. Zahrnuje zejména nastavení celého systému pravidel fungování a řízení svěřenského fondu. 

Standardní rozsah revizní zprávy je do 50 stran A4 a základem je grafické znázornění klíčových ukazatelů celého posudku.

Audit svěřenského fondu

Z naší dosavadní praxe několika set případů víme, že každá profese, která se podílí na zřízení svěřenského fondu, je zaměřena pouze na svou úzkou oborovou část. Pro efektivní fungování svěřenského fondu je ale nutné posuzovat vše komplexně, a to z pohledu Trust Managementu. Ten řeší celoorganizační fungování z pohledu právních, daňových, účetních, ekonomických a manažerských souvislostí, které je nutné propojit s lidmi, procesy a technologiemi.

Co vše se při auditu posuzuje?

  1. Nastavení celého systému fungování svěřenského fondu
  2. Hierarchizace, typ, obsah a nastavení strategických, výkladových a prováděcích dokumentů
  3. Nastavení všech procesů řízení a správy svěřenského fondu

Audit nastavení celého systému fungování svěřenského fondu

Každý svěřenský fond je stejně jedinečný a rozmanitý jako jeho zakladatel nebo obmyšlený, který z něj bude mít prospěch. Neexistuje univerzální řešení svěřenského fondu. Díky tomu, že neexistuje žádný model, který by vyhovoval všem, je nutné posuzovat níže uvedené oblasti individuálně s ohledem na životní situaci a potřeby všech osob se vztahem k fondu. 

Posuzované oblasti:

Hierarchizace, typ, obsah a nastavení strategických, výkladových a prováděcích dokumentů

Struktura, typ a rozsah všech listin, které tvoří dokumentaci svěřenského fondu, je rozhodující pro jeho hladké fungování a schopnost flexibilně reagovat na vývoj životní situace nebo potřeby obmyšlených. Předmětem auditu jsou proto všechny zastřešující, strategické i související listiny, a to z pohledu osobní, časové působnosti, přístupu veřejnosti k informacím a dalších faktorů, které mají rozhodující vliv na hladké fungování svěřenského fondu.

Posuzované dokumenty:

Posouzení nastavení všech procesů řízení a správy svěřenského fondu

Správa svěřenského fondu je prakticky operativním řízením, které se týká všech hlavních i podpůrných procesů zaměřených na finance, informace, majetek, komunikaci a vztahy s obmyšlenými atd. Ačkoliv zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1456 správci přesně  stanovuje rozsah plné správy majetku ve fondu, popř. se výkon jeho funkce řídí pravidly, která jsou upravena individuálně ve Statutu, samostatném zakladatelském prohlášení nebo ve smlouvě o správě svěřeného majetku, tak ke kvalifikovanému řízení „správě“ fondu potřebuje provozní informace z celé řady oblastí týkajících se fondu. Významnou část řízení svěřenského tvoří rozhodování a plnění úkolů, proto správce potřebuje spolehlivé a nezkreslené informace o financích, stavu majetku, požadavcích obmyšlených nebo Rodinné radě. Pouze tak dokáže kvalifikovaně zastat svou funkci a předcházet incidentům s ohledem na zájmy obmyšlených. 

Hlavní procesy řízení fondu, které se posuzují:

Nejste si jistí nastavením Vašeho svěřenského fondu? Kontaktujte nás. Pomůžeme i Vám.

 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter