Jak založit účet pro svěřenský fond?

Bankovní účet potřebuje i svěřenský fond. Při jeho zakládání můžete narazit na překážky a nepřipravenost českých bank. Jaké možnosti máte?

Bankovní účet potřebuje i svěřenský fond. Při jeho zakládání můžete narazit na překážky a nepřipravenost českých bank. Jaké možnosti máte?

Jsou to už čtyři roky, co se trusty staly nedílnou součástí českého právního řádu. Obliba svěřenských fondů v posledním období roste. Svůj podíl na tom má bohatnutí společnosti. Některým bankám ale kvůli nepřipravenosti na průmysl svěřenských fondů ujíždí vlak. Založení bankovního účtu pro trusty je u nich komplikované, ne-li nemožné.

Protože se na nás v poslední době obracíte s množstvím dotazů, jak při založení účtu pro svěřenský fond postupovat, odpovíme vám v dnešním článku komplexně a ukážeme vám 4 možné varianty.


Banky zaspaly

Je trochu zvláštní, že se k rozvíjejícímu segmentu svěřenských fondů nedokázaly postavit čelem ani dceřiné pobočky velkých bankovních domů, jež mají zahraniční zkušenosti se svěřenskými fondy. Trusty ve vyspělých ekonomikách fungují desítky i stovky let.

Banky v České republice reagují na požadavky trhu svěřenských fondů různě – buď je nabídka jejich bankovních služeb pro tento segment nulová, nebo žádosti podléhají režimu individuálního schvalování což znamená jediné: výsledek je nejistý.

Současnou situaci lze přičítat i tomu, že institut svěřenského fondu se v roce 2014 vplížil do našich životů bez jakékoli reklamy nebo propagace. A nebýt několika málo známých osobností, které fondy zviditelnily, tak by nejspíš zůstal tento institut veřejnosti ještě mnoho let utajen.

Obor svěřenských fondů je ale dynamický. Poptávka po trustech roste. A banky jsou nuceny, chtě nechtě, na požadavky svých klientů reagovat.


Příliš virtuální trusty

Situace je nyní taková, že žádná z bank působících v České republice nemá po čtyřech letech od zavedení institutu svěřenských fondů trusty zakomponovány ve svých obchodních podmínkách. A co víc, jejich IT systémy neumí (mimo fyzické osoby s rodným číslem a právnické osoby s IČ) pracovat s entitou, která je bez právní subjektivity, což svěřenské fondy jsou.

Jinak řečeno, svěřenský fond je pro banky natolik virtuální, že ho neumí identifikovat, a proto ho nezavedly ani v metodice obchodních postupů při jednání se zákazníky.

Přes tento nepříliš potěšující úvod je možné konstatovat jedno: jsou vidět první snahy bank o hledání cesty, jak požadované bankovní služby poskytovat.


Varianty založení bankovního účtu

Když jako zakladatel svěřenského fondu přijdete do banky a zeptáte se na založení bankovního účtu pro svěřenský fond, buď vás rovnou odmítnou, nebo vám nabídnou některou z následujících variant.


Bankovní účet založený na svěřenského správce

Když se rozhodnete otevřít bankovní účet na rodné číslo svěřenského správce fondu, vyjde vám vstříc mnoho bank. Ale pozor. Nese to s sebou i významné riziko.

I když svěřenské fondy získaly na základě novely od 1. ledna 2018 své identifikační číslo, kterým mimo jiné prokazují svou existenci, nezměnilo se ustanovení upravující jejich právní subjektivitu. Svěřenský fond zůstává nadále entitou bez právní subjektivity.

To znamená, že s nimi nelze uzavřít smlouvu – například smlouvu o poskytování bankovních služeb. Smlouvu lze ale uzavřít se svěřenským správcem, který přijal pověření ke správě fondu. S tím, že se jedná o založení bankovního účtu pro účely fyzické osoby a to bez identifikace svěřenského fondu.

Zdá se to jednoduché. Toto řešení má ovšem značná rizika, která vám mohou zkomplikovat život.

Banka v tomto případě eviduje údaje o svěřenském správci jako fyzické osobě, která se jeví, jako vlastník majetku. I když správce není faktickým vlastníkem a pouze majetek spravuje vlastním jménem na účet svěřenského fondu, tak v případě jeho úpadku může dojít k uvalení exekučního příkazu na veškerý majetek, jenž je viditelný přes jeho rodné číslo. Jinak řečeno, může být ohrožen i majetek svěřenského fondu.

Pochopitelně, mohli byste se exekuci bránit, tedy prokázat, že odstavený majetek není vlastněný správcem, který k němu pouze uplatňuje správu cizího majetku. To ale může být zdlouhavé a než se právní vztahy vyjasní, může dojít k nenávratným škodám na spravovaném majetku.


Bankovní účet založený na IČ svěřenského fondu

Další možností je založit bankovní účet na identifikační číslo svěřenského fondu. Okruh bank poskytujících tento typ služeb je aktuálně malý, výběr pobočky se proto zužuje.

Svěřenskému fondu je přidělen jedinečný identifikátor (identifikační číslo), takže ho lze v obchodním styku rozpoznat. Některé banky se proto nebrání založení účtu na IČ, podobně jako je tomu třeba u firem nebo zapsaných spolků. Oprávněným disponentem je svěřenský správce.

Ani toto řešení není bez komplikací. Žádost totiž podléhá individuálnímu schvalování, což v praxi znamená dvě věci.

A pokud banka vaši žádost neschválí, nemusí vám své rozhodnutí zdůvodňovat.


Prozatímní řešení

Jako vše, kde není ustálený proces, existuje i v případě zakládání bankovních účtů pro svěřenské fondy jakési „prozatímní řešení“. U bank, které ho přijaly, se setkáte s individuálním procesem schvalování, ale účty jsou zakládány například na základě DIČ nebo Legal Entity Identifier (LEI). Jde o jedinečný dvacetimístný kód přidělený podle standardu ISO 17442 (Financial Services – Legal Entity Identifier).

Každý LEI náleží jen jedné právnické osobě nebo struktuře, která je organizovaná podle práva jakékoli jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně a celosvětově identifikovat právnické osoby. To znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor.


Bankovní účet v zahraničí

Samostatnou kapitolu tvoří zahraniční poskytovatelé z řad renomovaných bank. Výhodou je, že mají letité zkušenosti s poskytováním služeb pro trustový průmysl.

Bankovní účty zřízené u zahraničního poskytovatele se řídí právem země, kde jsou založeny. Zároveň se v rámci EU můžete setkat se standardizovanou regulací a mírou bezpečí, která je v některých jurisdikcích vyšší, než poskytuje garanční systém finančního trhu v ČR.

U cílových jurisdikcí, jako je Rakousko, Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko, se musíte pouze připravit na vyšší náklady spojené s bankovními účty nebo na striktní požadavky na držení minimální likvidity na účtech banky – ty mohou začínat od výše 1 až 30 milionů korun.

Odměnou vám budou bankovní služby na vysoké úrovni od bankovních domů, jež mají s těmito službami i mezigenerační zkušenosti.

Jaké z uvedených řešení pro vás bude nejlepší? Založili jste svěřenský fond a nevíte si rady s otevřením bankovního účtu?

Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Autor: Pavel Kolář - 
Chief Sales and Marketing Officer | Svěřenská správa

 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter