Kolik stojí služby profesionálního správce svěřenského fondu?

Už víme, kolik stojí založení svěřenského fondu i kolik utratíte za jeho správu. Poslední otázkou je, jak nákladné jsou služby profesionálního správce trustu. I na ni jsme připravili odpověď.

Abychom dokázali kvalifikovaně odpovědět na to, kolik vás budou služby profesionálního správce svěřenského fondu stát, je třeba detailně trust rozebrat. Zejména jde o jeho majetkovou podstatu, rizika spojená se správou fondu a také je nutné znát požadavky na distribuci majetku beneficientům i jaké požadavky budou na správce kladeny.

 

Když je struktura svěřenského fondu jednoduchá, jsou i nároky na správce a rizika, jež nese, menší a jeho služby tedy levnější. Pokud je fond složitější (například různé druhy majetku vyžadující expertní správu, řízení investic apod.), funkce správce může být časově i psychicky náročná, takže jeho odměna bude vyšší.

Jak vybrat profesionálního správce trustu

V případě volby profesionálního správce máte k dispozici několik možností. Nejdůležitější je rozhodnout se, zda zvolíte singl správce, nebo tým, který pracuje výhradně pro vámi založený svěřenský fond, což může být značně finančně náročné. Další možností je volba multi svěřenského správce, který spravuje více svěřenských fondů a případné odborníky si externě najímá.

 

Výdaje na odměny správce a souvisejících odborníků mohou snadno dosahovat až 70 % celkových nákladů na operativu fondu.

 

Přečtěte si také: Jaké jsou náklady na provoz svěřenského fondu?

 

Vzhledem k tomu, že náklady na singl správce jsou poměrně vysoké, tak většina svěřenských fondů volí profesionální správce, jež spravují více fondů. To beneficientům umožňuje těžit ze zkušeností a odborných znalostí, které profesionální správce získal při správě jiných svěřenských fondů.

 

I když se obor správy cizího majetku v režimu svěřenského fondu v ČR stále vyvíjí, tak stejně jako v jiných oborech platí, že na trhu je široké spektrum odborníků, kteří poskytují služby v různé kvalitě a za různé ceny. Některé služby jsou za přiměřené ceny a ve vysoké kvalitě, zatímco jiné nestojí ani za zmínku a v případě správy svěřenského fondu je vhodné se jim obloukem vyhnout, protože mohou na majetku fondu napáchat nevratné škody.

Cenové modely a účtování poplatků

Existuje několik cenových modelů nebo způsobů, jakými si profesionální správci účtují poplatky za své služby.

Mezi tři hlavní patří:

V praxi se můžeme setkat i s kombinací výše uvedených variant, které mohou být doplněny například o success fee, což je odměna, na kterou bude mít správce nárok jen v případě dosažení určitých měřitelných cílů. To lze aplikovat pouze v případě, kdy má majetek svěřenského fondu výnosový charakter či fond slouží k dosahování zisku.

 

Profesionální správce svěřenského fondu

 

Podívejme se teď na výhody a nevýhody jednotlivých typů správcových odměn.

Hodinová sazba

V případě hodinového sazby hradíte jen prokazatelný čas spojený se správou svěřenského fondu podle předem dohodnuté hodinové sazby. Výhodou tohoto modelu je naprostá transparentnost a to, že hradíte skutečně vykonanou práci. Výše dohodnuté hodinové sazby závisí na tom, zda se jedná o individuálního správce, který má časová a profesní omezení (ten je vhodný pro menší svěřenské fondy a je levnější), nebo zda se jedná o firemní správce, kteří jsou vhodnější pro větší svěřenské fondy, jež jsou náročnější na odbornost, rozhodování o distribuci nebo mají mezigenerační charakter. 

 

Zatímco individuální správce působí samostatně, firemní správce je pod trustovou společností. Správu svěřenských fondů sice zajišťuje svým jménem, ale pod dohledem firmy. Z toho těží zakladatel i beneficienti (vyšší odbornost správy, ochrana majetku, široká škála služeb). Jejich odměny jsou ale s ohledem na charakter služeb vyšší. Dnes se můžete na trhu setkat s cenovým rozpětím hodinových sazeb správců od 1 500 do 10 000 Kč.

Fixní poplatek

Řada správců si účtuje pevně stanovenou pravidelnou měsíční nebo roční částku v závislosti na odhadovaném čase stráveném správou svěřenského fondu. Případně si účtují jednorázový poplatek za přijetí fondu do správy, kterým pokryjí náklady na zavedení fondu do své správy a následně si účtují hodinovou sazbu nebo pravidelný fixní poplatek.

 

Cena je v tomto případě stanovena individuálně v závislosti na Due diligence fondu. V případě využívání tohoto modelu správcem je vhodné, aby smlouva o svěření majetku správci obsahovala klauzuli, která později umožní přehodnocení skutečných časových výdajů na správu fondu a případnou úpravu ceny v závislosti na reálném stavu.

Procentní poplatek

Procentní poplatek z objemu majetku pod správou je poměrně využívaný model, s nímž se můžeme setkat u všech typů fondových investic nebo obdobných vehiklech, jejichž podstatou je správa aktiv a majetku. V praxi je obvyklé, že čím je objem majetku pod správou vyšší, tím je procentní poplatek nižší.

 

Přečtěte si také: Kolik stojí založení svěřenského fondu?

 

Celkové roční náklady na provoz jednoho svěřenského fondu, tzv. TER (Total Expense Ratio), který vyjadřuje celkový poměr provozních nákladů (bankovní poplatky, odměny správce a souvisejících odborných profesí, účetnictví...) k průměrné roční hodnotě majetkové podstaty fondu za předchozí účetní období, by se měly za normálních okolností pohybovat v rozmezí 0,75 až 1,5 %.

Nejlepší volba správy fondu

Profesionální správa svěřenského fondu je tou nejlepší volbou, pokud požadujete odborné znalosti nebo nemáte nikoho, komu byste správu mohli svěřit. Profesionální svěřenští správci vám pomohou eliminovat i vztahové nebo emocionální napětí, které by mohlo negativně ovlivnit vztahy uvnitř rodiny nebo mimo ně. Stále ale platí, že majetek fondu nemůže padnout na náklady služeb profesionálního správce a jeho odměna by měla být přímo úměrná prospěchu, který svěřenskému fondu přináší.

Naše poradenské služby

House of Trust společnosti Svěřenská správa je předním poskytovatelem komplexních služeb souvisejících se zakládáním a správou svěřenských fondů. Pracují u nás specialisté na každou jednotlivou oblast svěřenských fondů.Díky tomu mají zákazníci všechny služby trust managementu dostupné na jednom místě, což jim přináší nejvyšší možnou hodnotu. Rádi vám pomůžeme najít řešení, které bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním.

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací!

 

Autor: Pavel Kolář - Senior Trust Advisor 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter