Svěřenské fondy jako ochrana majetku: Proč s nimi ve strategii počítat?

Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.

Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.

Mezi základní pilíře plánování bohatství, které směřuje k ochraně majetku, patří u wealth managementu identifikace rizik a hledání způsobů jejich ošetření. Můžete se setkat s celou řadou rizik, ale vždy je lze rozdělit mezi dvě základní.

Kde je majetek, tam jsou i rizika. Proto jednotlivci, rodiny nebo podnikatelské subjektypoužívají celou řadu metod ochrany majetku, aby tato rizika eliminovali nebo omezili jejich vlivna vytvořené bohatství.

Trust legálně zatajuje majetek

Velmi účinným nástrojem, který se pro účely ochrany majetku při plánování bohatství dlouhodobě využívá, jsou trusty. Ty byly do českého právního prostředí zavedeny v roce 2014 pod názvem svěřenské fondy. Největší zkušenosti s tímto způsobem ochrany majetku mají rezidenti ve VelkéBritánii, kde se trusty coby nástroje ochrany majetku využívají již od 12. století. Nelze také opomenout skutečnost, že trusty vznikly právě kvůli ochraně majetku.

Svěřenský fond umožňuje zákonným způsobem utajování majetku (aktiv) bez zapojení nekalých nebo podvodných praktik.  Majetek je možné prostřednictvím trustůizolovat od jeho původního vlastníka a tím ho ochránit před riziky, jimž zakladatel fondu čelí.

V případě odvolatelného svěřenského fondu to může být jen po dobu nezbytně nutnou, kdy rizika bezprostředně hrozí, nebo se může jednat o trvalý stav, kdy se pro tyto účely založí neodvolatelný svěřenský fond. I přesto, že využijete svěřenský fond coby součást vaší strategie ochrany majetku, tak svoji funkci nemusí splnit.

Kdy svěřenský fond ochrání majetek?

Proto je na místě otázka: za jaké podmínky splní svěřenský fond svůj účel? Co je klíčem k úspěchu?

V současné době, kdy kolem panuje ekonomicky nestabilní klima, se každý občan České republiky může setkat s rizikem postihu svého majetku exekucí. Nemusí se jednat o jeho vědomou delikvenci, ale třeba jen o souhru několika nevhodných faktorů.

U podnikatelů jsou rizika o to větší, že ručí celým svým majetkem a rizika z provozu podnikání se mohou přenášet i na soukromé jmění, které je základem jistot a zabezpečení rodiny. Riziko postihu majetku exekucí je jedna ze situací, před kterou lze velmi efektivně majetek ochránit za využití svěřenského fondu.

Pokud by byl svěřenský fond založen v momentě již existujícího sporu jako snaha krátit práva věřitelů, tak by zcela jistě svoji funkci nesplnil. Při zvažování, zda svěřenský fond využijete ve tvorbě strategie ochrany vašeho majetku je proto nutné brát ohled na všechny okolnosti.

Svěřenský fond jako nejúčinnější ochrana majetku

Při tvorbě celé strategie ochrany vašeho majetku může být svěřenský fond jedním z hlavních pilířů celého konceptu. Desítky, a v některých jurisdikcích i stovky let, využívání trustů prokázaly, že tato řešení obstála i významné geopolitické změny a svoji funkci ochrany majetku splnily i mezigeneračně.

Vaše obchodní podíly, peněžní obnosy, nemovitosti, cenné papíry, to vše je forma aktiv, která podléhá specifickým druhům rizik. Při úvahách jaký druh majetku držet prostřednictvím svěřenského fondu je vhodné využít profesionálního svěřenského poradce nebo správce. Ten vám díky situační analýze sestaví zprávu o vhodnosti založení svěřenského fondu, která vám jednotlivá rizika popíše a porovná jejich ošetření prostřednictvím trustu oproti jiným způsobům ochrany majetku, které se nabízí.

Ochrana a růst vyčleněného majetku

V případě využití svěřenského fondu zůstává majetek ve své původní podobě, ale díky tomu že de-facto nikomu nepatří (je vyčleněn do svěřenského fondu), tak je chráněný a neporušený může díky řádné péči správce růst a nabývat na hodnotě.

I když k tomuto majetku pozbudete vlastnická práva, tak dobře navržená konstrukce svěřenského fondu, vám umožní neztratit nad tímto majetkem vliv a ochránit ho pro finanční budoucnost své rodiny nebo blízkých.

Autor: Pavel Kolář - člen kontrolního výboru | Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter