————   House of Trust   ————

Svěřenské fondy a legislativa

Svěřenské fondy a jejich fungování je vázáno celou řadou zákonů i předpisů. Pro lepší orientaci vám níže uvádíme přehled těch nejdůležitější.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Nový občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb.
Ústava České republiky – Zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod – Zákon č. 2/1993 Sb.
Trestní zákoník – Zákon č. 40/2009 Sb.
Trestní řád - Zákon č. 141/1961 Sb.

REJSTŘÍKY A EVIDENCE

Nový občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů - Zákon č. 304/2013 Sb.
Zákon o základních registrech – Zákon č. 111/2009 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů … (AML zákon) – Zákon č. 253/2008 Sb.
Zákon o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů – Zákon č. 549/1991 Sb.
Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) – Zákon č. 358/1992 Sb.
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) – Zákon č. 256/2013 Sb.
Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

Zákon o účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb.
Daňový řád – Zákon č. 280/2009 Sb.
Zákon o daních z příjmů – Zákon č. 586/1992 Sb.
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů – Zákon č. 593/1992 Sb.
Zákon o dani z přidané hodnoty – Zákon č. 235/2004 Sb.
Zákon o dani silniční – Zákon č. 16/1993 Sb.
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí – Zákon č. 340/2013 Sb.
Zákon o správních poplatcích – Zákon č. 634/2004 Sb.
Zákon o platebním styku – Zákon č. 370/2017 Sb.
Celní zákon – Zákon č. 242/2016 Sb.

OSTATNÍ PŘEDPISY

Zákon o ochraně osobních údajů – Zákon č. 101/2000 Sb.
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících ... (autorský zákon) – Zákon č. 121/2000 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele – Zákon č. 634/1992 Sb.
Zákon o finančním arbitrovi – Zákon č. 229/2002 Sb.
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech – Zákon č. 240/2013 Sb.
Zákon o omezení plateb v hotovosti – Zákon č. 254/2004 Sb.
Zákon o Finanční správě České republiky – Zákon č. 456/2011 Sb.
Občanský soudní řád – Zákon č. 99/1963 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) – Zákon č. 120/2001 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) – Zákon č. 182/2006 Sb.

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter