————   House of Trust   ————

Exekuce a insolvence

„V České republice je každou hodinu zahájeno 75 exekucí. V roce 2018 bylo vedeno přes 4,5 milionů exekucí u 863 tisíc lidí.“

Každá životní etapa nese svá rizika

Alarmující čísla ukazují, že exekuce představují reálné riziko, které se týká každého. Ke ztrátě majetku v důsledku exekuce přitom nemusí dojít, pokud správně nastavíte ochrannou strategii.

V průběhu života procházíme různými etapami, jež jsou z mnoha pohledů jedinečné – ovlivňuje je věk, ekonomické aktivity, závazky, rodinná situace i velikost majetku. V každé etapě může být ohrožen majetek, a tedy i životní standard. Proto je důležité rizikům včas předcházet.

Exekuce a insolvence se týkají všech

Majetek má různé podoby (hmotný, nehmotný, finanční) a může být ohrožen různými způsoby. Příkladem je selhání podnikání, ztráta zaměstnání, nemoc či zranění a s tím související pokles příjmů, případně nemohoucnost. Životní události mohou zapříčinit neschopnost splácet závazky, což může vyústit v exekuci a následnou insolvenci.

Svěřenský fond chrání majetek před exekucí.

Svěřenský fond umožňuje ochranu majetku před exekucí, protože ho vyčlení z vlastnických práv. Zakladatel fondu sice pozbyde vlastnického práva, ale může si ponechat jiný druh práv i nároků, která jemu nebo nastupující generaci umožní majetek dále ovládat, využívat ve svůj prospěch či ho získat zpět do vlastnictví.

Proč řešit ochranu majetku před exekucí pomocí svěřenského fond

Svěřenský fond odděluje majetek od vlastnictví zakladatele. Tím ho chrání před exekucemi. Majetek, který nevlastníte, nemůže být v případě exekuce zakladatele nebo beneficientů obstaven a nemůže být součástí jiného právního jednání.

Svěřenský fond má i další výhody:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy pro řešení ochrany majetku před exekucí zvolit svěřenský fond?

Věděli jste, že:

  • Ochrannou funkci dokáže svěřenský fond plnit pouze v případě, kdy je zřízen jako prevence pro případ možných životních hrozeb.
  • Ve chvíli, kdy už je doručeno vyrozumění o nařízení exekuce, je zakázáno nakládat s majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou uspokojování základních životních potřeb (vlastních i dětí).
  • Pokud během tohoto zákazu dojde k převodu majetku do svěřenského fondu nebo k jeho zatížení, nebude toto jednání podle práva platné.

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter