————   House of Trust   ————

Zabezpečení blízkých

„Starost o blízké je neoddělitelnou součástí našeho života.“

Pamatujte na to, na co zákon zapomněl

Vaše osobní životní potřeby a přání jsou často úzce spojena s potřebami rodiny nebo jiných blízkých osob. Život nás až příliš často vystavuje okamžikům, jako je úmrtí živitele rodiny, partnera nebo vypořádání se s rozvodem, péče o zestárlou nebo hendikepovanou osobu. V momentě, kdy je nutné zastat mnoho rolí, může být osobní nebo rodinný život složitý a náročný.

Raději předvídáte, a proto chcete vytvořit funkční řešení? Chcete zajistit rodinu i blízké osoby, na něž zákon nepamatujte nebo jim přiznává jen nedostatečná práva? Pokud chcete dosáhnout vnitřního klidu a vědět, že je o potřeby a blaho vašich blízkých postaráno i v kritických okamžicích života nebo v případě vašeho úmrtí, tak je nutné tento systém péče zohlednit do celkového majetkového plánování.

Svěřenský fond jako součást majetkového plánu péče o blízké osoby

Svěřenský fond může vzniknout v průběhu vašeho života ve prospěch vašeho dítěte nebo blízké osoby, ale také může vzniknout až v momentě vašeho úmrtí, tzv. smrtí zůstavitele, kdy je svěřenský fond pořízen posmrtně formou pořízení listiny pro případ smrti. Svěřenský fond zřízený ve prospěch blízké osoby nemusí plnit pouze funkci celoživotní ochrany majetku v případě vašeho úmrtí, ale může být zřízen už v průběhu života a pokrývat celou řadu potřeb v každé vyjmenované etapě života.

Pro jaké situace můžete svěřenské fondy použít?

Zabezpečení dětí

Svěřenský fond zřízený ve prospěch dítěte může být jasným vodítkem při řešení životních situací, může předávat majetkové i etické hodnoty a pomáhat vytvářet základy finančního chování. V pozdějším věku může fond pomoci financovat vzdělání, osamostatnění nebo podnikatelské aktivity, a to bez potenciálního rizika.

Péče o osoby se zdravotním postižením

Každý rodič, který pečuje o své dítě s jakoukoliv formou zdravotního postižení ví, že nejhorší noční můrou je situace, kdy by se o své dítě nedokázal postarat a zůstalo by odkázáno na péči cizích lidí. Velmi využívaným řešení těchto situací v zahraniční jsou svěřenské fondy, které pověřenému správci ukládají povinnost zajistit dítěti péči v adekvátní kvalitě a pečovat o jeho blaho.

Péče o zestárlé rodiče

Pokud se stárnoucí rodiče již nemohou postarat o své vlastní potřeby, rodiny jsou často konfrontovány s rozhodováním, jaký druhy pomoci a zařízení budou potřebovat, ale i jakým způsobem budou tyto služby hradit. Pokud se ve svěřenském fondu pamatovalo na tyto situace, tak pověřený správce je povinen zajistit dle statutu fondu odpovídající tým specializovaných odborníků, kteří se postarají o důstojné stáří členů rodiny.

Zabezpečení osob stejného pohlaví

Registrovaným partnerům nevznikají stejná práva a povinnosti jako manželům. Zatímco vše, co v manželství po svatbě nabudete nebo pořídíte, patří rovným dílem oběma, tak v případě registrovaného partnerství žádné společné jmění partnerů nevzniká. Svěřenský fond ignoruje tyto principy a umožňuje individuální nastavení majetkových práv i povinností dle vůle partnerů a může nahrazovat funkci SJM nebo plnit roli vypořádání v případě rozchodu.

Zabezpečení pro ženy

Je pravděpodobné, že ve srovnání s muži jsou ženy hlavními osobami, které zabezpečují péči o děti. Díky tomu čelí nižší míře zaměstnanosti a tím významnému snížení příjmu v důchodovém věku. Statisticky mají tendenci přežít své muže. Svěřenský fond umožňuje efektivní řešení všech otázek jejich zabezpečení ve všech vyjmenovaných situacích.

Svěřenský fond má i další výhody:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy pro řešení zabezpečení blízkých osob zvolit svěřenský fond?

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter